robot trap
logo
Hľadaj
 
Rozšírené
Voľba meny
Cena nákupu:
0,00 €

  Náš tip:
  Novinky:
  Anketa:
Hlasujte za najlepšie príslušenstvo pre iPad:

MiFi Mobile HotSpot
38 % (157109)

Tlakomer - Blood Pressure Monitor
21 % (86276)

Váha - WiFi Body Scale
20 % (83313)

Smart Baby Monitor
20 % (82056)

Počet hlasov: 408754
  Novinky cez RSS
  Twitter
Notebookshop.sk SYNETICS iGO My way GPS Palm Slovakia Brodit
  Pinterest SYNETICS
  FaceBook
© SYNETICS 2000-2023.
Všetky práva vyhradené
Lexicon Francúzsky Platinum + ekonomický a technický slovník
Výrobca: Lingea |  Doba dodania (dni): 0 |  Záručná doba (mesiace):0
Lexicon Francúzsky Platinum + ekonomický a technický slovník
Balík 3 Francúzskych slovníkov: Platinum + ekonomický + technický
Najnovší a najväčší slovník súčasnej francúzštiny, najobsažnejší francúzsky slovník, aký kedy u nás vznikol. Obsahuje mimoriadne bohatú a aktuálnu slovnú zásobu: 64 tisíc francúzskych a 97 tisíc slovenských hesiel, k tomu vyše 150 tisíc slovných spojení, idiómov, fráz a príkladov reálneho jazyka. Slovník verne odráža súčasný jazyk, nájdete v ňom aj neologizmy, odborné termíny, hovorové i nespisovné slová. Softvér sa dodáva na CDROM alebo elektronicky (download). Kompatibilita: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS 10.6 a vyšší
Kúpiť iba za
228 €

Zvýhodnený komplet obsahuje: 

 • Lexicon 5 Francúzsky slovník Platinum
 • Lexicon 5 Francúzsky ekonomický slovník
 • Lexicon 5 Francúzsky technický slovník

Hlavné vlastnosti:

 • Tvaroslovné vyhľadávanie
 • Fonetické vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Nahovorená výslovnosť
 • Tabuľky tvaroslovia
 • Synonymá
 • Tvary
 • Témy
 • Funkcia mouse-over
 • Prehľad gramatiky

Najnovší a najväčší slovník súčasnej francúzštiny, najobsažnejší francúzsky slovník, aký kedy u nás vznikol. Päť rokov intenzívneho vývoja prinieslo mimoriadne bohatú a aktuálnu slovnú zásobu: 64 tisíc francúzskych a vyše 97 tisíc slovenských hesiel, k tomu vyše 150 tisíc slovných spojení, idiómov, fráz a príkladov z reálneho jazyka. Slovník verne odráža súčasný jazyk, nájdete v ňom aj neologizmy, odborné termíny, hovorové i nespisovné slová. Tento slovník je určený všetkým, ktorí pracujú s francúzštinou na vyššej jazykovej úrovni, napr. prekladateľom, študentom vysokých škôl alebo zástupcom veľkých firiem.

Slovník obsahuje overenú slovnú zásobu posledných desaťročí, a to vo viac ako 160 000 heslách. Heslom sa rozumie celé heslové slovo rozdelené na jednotlivé významy, pri ktorých sa prehľadne zobrazujú jednotlivé ekvivalenty vrátane ich väzieb, ďalej príklady, ustálené slovné spojenia, doplňujúce poznámky, štylistické a odborové príznaky významu a v neposlednom rade na konci hesla frázy a idiómy, v ktorých sa dané heslo vyskytuje. Jednotlivé významy každého hesla sú dôsledne zoradené podľa frekvencie použitia.

Pod heslami sa zobrazujú takisto synonymá, odvodené slová a slovné spojenia. Heslá v slovníku sa dajú vyhľadávať obojstranne a v ich ľubovoľnom tvare. Okrem tohto tvaroslovného vyhľadávania je možné aj fulltextové vyhľadávanie, ktoré nájde hľadané slovo či slovné spojenie všade, kde sa v slovníku vyskytuje. K dispozícii je ďalej 250 tematických okruhov, pomocou ktorých sa možno učiť slovíčka z rôznych oblastí alebo je možné dať sa z nich vyskúšať. Veľkou výhodou je možnosť dopĺňania ďalších slovíčok a tvorba vlastných tematických okruhov.

Hoci veľký slovník sa považuje skôr za všeobecný, jeho súčasný rozsah už výrazne zabieha aj do oblasti odbornej terminológie a možno v ňom nájsť veľké množstvo odbornejších ustálených spojení z mnohých oblastí od ekonómie cez právo, chémiu, biológiu a lekárstvo, až po techniku. Jednou z najväčších predností obsahu slovníka je veľké množstvo príkladových viet z bežného jazyka. Náročnú francúzskou výslovnosť si možno precvičovať pomocou nahrávok a porovnania si s rodeným Francúzom. Kvalitný obsah slovníka navyše podporujú veľké možnosti softvérového fulltextového vyhľadávania s nastaviteľnými parametrami, ktoré je založené aj na tvarosloví vyhľadávaných hesiel. Nie je preto problém nájsť v slovníku aj ustálené spojenia typu: vziať nohy na plecia, vrana k vrane sadá, dostať košom ap.
Súčasťou slovníka je ucelený prehľad francúzskej gramatiky zoradený podľa jednotlivých slovných druhov. Okrem tradične používaných tabuliek skloňovania a časovania je tu veľké množstvo gramatických informácií zhrnutých do tabuľkových prehľadov a vďaka tomu je možné veľmi ľahko sa v gramatike orientovať. Medzi elektronickými produktmi porovnateľný slovník prakticky neexistuje.

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predchádzajúci mimoriadne úspešný rad. Lexicon 5 má množstvo nových funkcií: zdokonalené vyhľadávanie, rýchly náhľad fulltextu, našepkávanie zadávaných hesiel, graficky novo spracované tabuľky tvaroslovia alebo funkciu preberania textu pod kurzorom myši (mouse-over).

Lexicon 5 ponúka používateľovi možnosť vybrať si medzi "klasickou" aplikáciou pre Windows a plne grafickou aplikáciou, ktorú je možné používať pod operačnými systémami Windows (Windows XP a novšími), Linux a Mac OS X. K dispozícii je tiež variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Na platformách Linux a Mac OS X funguje namiesto mouse-over automatické preberanie textu vložením do schránky (napr. jeho označením).

Zobrazenie hesiel

Dobre usporiadané heslá sú kľúčom k efektívnemu používaniu akéhokoľvek slovníka.Lexicon zobrazuje heslá veľmi prehľadne, nový význam, resp. príklad je vždy na novom riadku. Farebne aj typom písma sú rozlišené: heslové slovo, jeho výslovnosť, slovný druh, nepravidelné tvary, preklady, príklady, spresňujúce poznámky alebo slovesné väzby. Kliknutím na ktorékoľvek slovo sa zobrazí jeho spätný preklad, a to buď vo forme úplného hesla, alebo jeho stručného náhľadu. 

 

Možnosti vyhľadávania

Tvaroslovné vyhľadávanie

Ojedinelou vlastnosťou slovníkov je rýchle a inteligentné vyhľadávanie hesiel. Slovo môžete zadať či vložiť z inej aplikácie presne v tom tvare, ako bolo napísané, t.j. bez ohľadu na jeho pád, číslo, čas alebo spôsob. Napr. v anglickom slovníku k tvaru broken nájde break, k nemeckému ist zobrazí sein, k francúzskemu parlions vyhľadá heslo parler. Oceníte to najmä pri práci s internetom a pri čítaní pošty.

Našepkávanie hesiel pri ich zadávaní

Ak si zapnete túto funkciu, nemusíte ani zadávať celé slovo. Po napísaní aspoň troch písmen sa vpravo od zadávacieho poľa zobrazí okno, ktoré obsahuje práve tie heslá, ktoré sa začínajú na zatiaľ zapísanú časť slova.

Fulltextové vyhľadávanie

Okrem jednotlivých hesiel môžete vyhľadávať aj celé slovné spojenia. Dá sa priamo zadávať napr. aj break in, v porovnaní s, nehľadiac na ap., Lexicon vyhľadá zodpovedajúce heslá alebo príklady. Tým získate viac možností prekladu daného slovného spojenia. Zadajte napr. v anglickom slovníku do zadávacieho riadka slová v porovnání a Lexicon vám ponúkne aj preklady pri heslách, kde by ste ich inak určite nehľadali. Pritom práve tieto príklady vám môžu pri preklade významne pomôcť.

Fulltextové vyhľadávanie môžete ďalej upraviť alebo spresniť zadaním odboru, štylistického príznaku alebo slovného druhu. Môžete si tak ľahko vyhľadať napr. všetky vulgárne slová alebo všetky spojky. Kliknite na ikonku lupy so zeleným krížikom vľavo hore v okne slovníka a zobrazí sa vám dialógové okno, kde do políčka Odbor, štýl zadáte skratku odboru, ktorý hlľadáte: práv., hist., tech., ap.

 

Fonetické vyhľadávanie

Pri práci s anglickým slovníkom nemusíte vedieť ani správnu písanú podobu slova, ktorá sa zvyčajne od hovorenej podoby dosť líši. Slovo stačí zapísať tak, ako ho počujete, Lexicon vyhľadá najbližšie vhodné slovo. Funkciu aktivujete kliknutím na ikonku lupy vľavo hore nad zadávacím riadkom a začiarknutím políčka fonetické vyhľadávanie. Keď potom do zadávacieho poľa napr. anglického slovníka napíšete rajt, slovník vám automaticky ponúkne heslá right, riot, rite, wright a write.

Automatická oprava chýb

Lexicon vám ponúkne predpokladané správne heslá aj v prípade, že heslo napíšete chybne. Dokáže sa vyrovnať s preklepmi podobne ako korektor pravopisu v editore, dokonca dokáže sám doplniť mäkčene a dĺžne v slove zapísanom bez diakritiky.

Vyhľadávanie podľa šablóny

Nie ste si istí pravopisom hľadaného slova? Neviete, či sa v danom slove píše e alebo a? Lexicon vám pomôže, ak využijete užitočnú funkciu vyhľadávania podľa šablóny. Kliknite na ikonku lupy s krížikom umiestnenú nad zadávacím riadkom a v otvorenom okne na záložku šablóny. Tu môžete vyhľadávať neúplné tvary slov pomocou troch špeciálnych znakov: ?, * či []. Zadajte napr. v anglickom slovníku man?ge a slovník vám nájde slovo manage v jeho správnom tvare s a. Viacej znakov nahrádza hviezdička, do závoriek potom udávame hlásky, o ktorých predpokladáme, že ich hľadaný výraz obsahuje.

Výučbové prvky

Výslovnosť

Pri väčšine hesiel všeobecných slovníkov si môžete vypočuť vzorovú výslovnosť nahovorenú rodeným hovoriacim.

Slovná zásoba

S elektronickým slovníkom LINGEA sa môžete učiť ešte systematickejšie. Študentom jazykov sa napr. odporúča, aby si pri učení nových slovíčok zapisovali aj ich synonymá a antonymá, a rozširovali si tak svoju slovnú zásobu. S Lexiconom 5 nepotrebujete mať poruke ešte ďalšie dva slovníky synoným, slovenský a napríklad ruský. Vľavo dole sa vám synonymá a antonymá vyhľadaného slova zobrazujú automaticky.

Po rozkliknutí záložky Tvary sa vám vypíšu aj odvodené slová. Naraz sa tak môžete naučiť významy podstatného mena a od neho odvodeného prídavného mena. Pomocou záložky Fulltext vyhľadáte aj všetky príslušné príklady a idiómy, ktoré vás navedú, ako dané slovo použiť v správnom kontexte.

Slovnú zásobu si môžete prehĺbiť aj vďaka vopred nastaveným či vlastným témam, ktoré obsahujú náležité slovíčka. Hľadáte napr. slovo chrobák? Lexicon vám vyhľadá jeho preklad do daného jazyka, navyše rozkliknutím témy Hmyz pod záložkou Významy nájdete preklady Ďalších príbuzných slov: hmyz, červ, larva ap. Všetky nahrané i vlastné témy sa zobrazia po kliknutí na záložku Doplnky. Uvedená funkcia je dostupná vo všeobecných slovníkoch. (Praktický, Veľký, Platinum.)

Vo všeobecných slovníkoch sa slovíčka môžete učiť alebo si ich zopakovať pomocou funkcie Učenie. Kliknite si na príslušnú záložku a vyberte si oblasť slovnej zásoby, na ktorú sa chcete zamerať. Určite si poradie a rýchlosť zobrazovania danej slovnej zásoby, aj to, či sa chcete slovíčka učiť alebo si ich znalosť len preveriť.

 

Gramatika

Našli ste si v Lexicone anglické sloveso speak a nie ste si istí jeho tretím tvarom? Slovník ho samozrejme uvádza. Vďaka tabuľkám tvaroslovia, ktoré sa vám zobrazia po kliknutí na ikonku kľúča, sa však môžete pozrieť na jeho kompletné časovanie a pripomenúť si tak napr. tvorenie predbudúceho priebehového času (they will have been speaking). V tabuľkách si tiež môžete overiť, či je pomocným slovesom nemeckého bleiben sloveso haben, alebo sloveso sein.

Veľkou pomocou vám môže byť prehľad gramatiky, ktorý sa zobrazí po kliknutí na ikonku G vpravo dole v okne Lexiconu. Príslušnú kapitolu si môžete nájsť pomocou obsahu, kľúčových slov alebo prostredníctvom odkazu pri príbuzných témach.

 

Vyskúšajte si slovník ešte pred zakúpením:

Stiahnuť skúšobnú verziu

Cena bez DPH:  190,00 €
Cena vrátane DPH:  228,00 €
Po prihlásení na tomto mieste uvidíte ceny, ktoré sa vzťahujú k Vášmu účtu, zobrazia sa Vám množstevné zľavy k produktom a ďalšie informácie. Prihlásiť alebo zaregistrovať sa môžete tu.

Pre tento výrobok doporučujeme ako najlacnejší spôsob prepravy odoslanie na odberné miesto Packeta. Lexicon Francúzsky Platinum + ekonomický a technický slovník tak môžete mať iba za 232,80 € vrátane prepravy. Zasielame tiež do Českej republiky, Maďarska a Rumunska iba za 6€.

Doručenie na výdajné miesto Packety

Zobraziť súvisiace produkty.
Skupina produktov:
190 € / 228 € Kúpiť Lexicon Anglický Platinum + ekonomický a technický slovník
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Anglický slovník Platinum
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Francúzsky slovník Platinum
190 € / 228 € Kúpiť Lexicon Nemecký Platinum + ekonomický a technický slovník
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Nemecký slovník Platinum
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Ruský slovník Platinum
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Španielsky slovník Platinum
Diskusia, hodnotenie a iné informácie od užívateľov k produktu Lexicon Francúzsky Platinum + ekonomický a technický slovník
 Nie sú príspevky. (Môžete byť prvý, kto pridá hodnotný príspevok k tomuto výrobku. Ak máte praktické skúsenosti s týmto výrobkom, môžete sa pokúsiť napísať aj krátku užívateľskú recenziu.)


Kontakt: 02/4564 7515 (PO-PI: 8-17:00), email: hotline@notebookshop.sk.