robot trap
logo
Hľadaj
 
Rozšírené
Voľba meny
Cena nákupu:
0,00 €

  Náš tip:
  Novinky:
  Anketa:
Hlasujte za najlepšie príslušenstvo pre iPad:

MiFi Mobile HotSpot
38 % (164343)

Tlakomer - Blood Pressure Monitor
21 % (92654)

Váha - WiFi Body Scale
21 % (89794)

Smart Baby Monitor
20 % (88417)

Počet hlasov: 435208
  Novinky cez RSS
  Twitter
Notebookshop.sk SYNETICS iGO My way GPS Palm Slovakia Brodit
  Pinterest SYNETICS
  FaceBook
© SYNETICS 2000-2023.
Všetky práva vyhradené
PARTNERSKY PROGRAM
Obsah
Aby sme mohli našim zákazníkom poskytovať čo najlepšie služby, budujeme sieť obchodných partnerov a pobočiek, ktorých úlohou je zaistiť rozvoj, regionálnu podporu a byť tak svojim zákazníkom k dispozícii po celej SR. Našim partnerom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem a preukáže prínos tomuto perspektívnemu projektu.
Doporučenie produktu

Najjednoduchší spôsob, ako získať províziu je doporučiť výrobok svojim priateľom a známym. Stačí poslať Vášmu známemu link na produkt, ktorý chcete doporučiť. Na karte výrobku kliknete na odkaz Doporučiť produkt (pred doporučením produktu musíte byť prihlásený v Notebookshope). Otvorí sa formulár, kde stačí vyplniť emailovú adresu, prípadne úvodný text. Príjemca potom dostane email s odkazom na produkt, ktorý Ste mu doporučili. Odkaz na produkt obsahuje Váš identifikátor - "Partner ID" a môže mať napr. podobu: http://www.notebookshop.sk/inshop/shop.asp?partnerID=vasa_emailova@adresa.sk&ItemID=1922. Pričom vasa_emailova@adresa.sk je Váš identifikátor a 1922 je číslo produktu, ktorý chcete doporučiť, v tomto prípade je to iPAQ 1915 Pocket PC. Aby Ste mohli sledovať výšku Vašej provízie, zaregistrujete do partnerskej sekcie na stránke www.notebookshop.sk/partner, pričom ako Vaše "Partner ID" uvediete tú istú emailovú adresu ako bola v odkaze na produkt, teda vasa_emailova@adresa.sk (v odkaze na produkt sa použije emailová adresa, ktorú Ste zadali pri registrácii zákazníka). Ak Váš známy klikne na odkaz na produkt, ktorý Ste mu poslali a urobí objednávku, získavate z tejto objednávky províziu. Ak objednávku neurobí, ale zaregistruje sa ako zákazník (stáva sa tým "Vašim zákazníkom") a ak niekedy v budúcnosti urobí objednávku(y), získate províziu aj z týchto budúcich objednávok.

PARTNERSKE PROGRAMY
Notebookshop Online partner

umiestnenie odkazov na stránky, produkty a kategórie obchodného systému Notebookshop na webových stránkach partnera

Návrh odmeny:

 • od 3% z objednávok realizovaných po odskoku z webových stránok partnera,
 • od 3% z objednávok zrealizovaných do 6 mesiacov od registrácie zákazníka.

Vhodné pre:

 • portály, špecializované weby - najmä z oblasti IT, mobilných technológií, multimédií,
 • redaktorov, autorov článkov, recenzií, tvorcov obsahu, prispievateľov do i-zineov.

Príklad:
Redaktor portálu www.portal.sk pripravuje recenziu na produkt HP ipaq 1915. Na konci recenzie uvedie link na daný produkt v predajni Notebookshop napr.: "Uvedený produkt si môžete zakúpiť na www.notebookshop.sk". Pričom v linku k produktu uvedie svoje "Partner ID". Link bude mať podobu: http://www.notebookshop.sk/inshop/shop.asp?partnerID=redaktor@portal.sk&ItemID=1922.
Keďže ešte nie je zaregistrovaný ako Notebookshop Online Partner, zaregistruje sa na stránke www.notebookshop.sk/partner, pričom ako svoje "Partner ID" uvedie redaktor@portal.sk. Po prihlásení do partnerskej sekcie môže sledovať zrealizované objednávky a výšku provízie. Ďalej pošle email na adresu partner@notebookshop.sk so žiadosťou o stanovenie provízie. O stanovenie výšky provízie je možné požiadať tiež telefonicky.
Partnerovi redarktor@portal.sk bola stanovená 5% výška provízie z objednávok a 3% provízia za následné objednávky.
Čitateľ, ktorý si prečítal recenziu, klikol na link produktu a ipaq 1915 za 12000 Sk si ihneď objednal, pričom sa do Notebookshopu zaregistroval ako zákazník. O 3 mesiace neskôr tento zákazník znovu prišiel do Notebookshopu a kúpil si notebook za 50000 Sk.
Partner redarktor@portal.sk tak získal za okamžitú objednávku províziu vo výške 600 Sk (12000 Sk x 5%) a za následnú objednávku notebooka províziu vo výške 1500 Sk (50000 Sk x 3%).

Notebookshop Product partner

- umiestnenie odkazov na stránky, produkty a kategórie obchodného systému www.notebookshop.sk na webových stránkach partnera,
- naviac podpora predaja produktov z pridelenej kategórie (podkategórie).

Návrh odmeny:

 • od 3% z objednávok realizovaných po odskoku z webových stránok partnera,
 • od 3% z objednávok z realizovaných do 12 mesiacov od registrácie zákazníka,
 • zľava od 3% z predaného tovaru v pridelenej kategórii (podkategórii) (zaradenie do príslušnej dealerskej kategórie),
 • 3% zľava na všetky výrobky v obchodnom systéme Notebookshop.

Vhodné pre:

 • špecialistov z daného odboru, pre znalcov konkrétnych produktov a technológií,
 • obchodníkov (sprostredkovateľská zmluva).

Notebookshop Sales partner

- umiestnenie odkazov na stránky, produkty a kategórie obchodného systému www.notebookshop.sk na webových stránkach partnera
- aktívne vyhľadávanie a získavanie nových zákazníkov na Internete aj v teréne, starostlivosť o získaných zákazníkov, poskytovanie služieb

Návrh odmeny:

 • od 3% z objednávok realizovaných po odskoku z webových stránok partnera,
 • od 3% z objednávok z realizovaných získaným zákazníkom po dobu platnosti sprostredkovateľskej zmluvy,
 • zľava od 3% na všetky výrobky v obchodnom systéme Notebookshop (zaradenie do príslušnej dealerskej kategórie).

Vhodné pre:

 • obchodníkov (sprostredkovateľská zmluva),
 • sprostredkovateľov z oblasti IT, mobilných technológií a multimédií (sprostredkovateľská zmluva).

SEKCIA PRE PARTNEROV/DEALEROV

Registrácia partnera a vstup do partnerskej sekcie je stránke www.notebookshop.sk/partner.

Pri registrácii partnera zadávate Vaše "Partner ID" a heslo. Ako "Partner ID" doporučujeme zadať emailovú adresu alebo url Vašich webových stránok.

Partner ID je reťazec znakov, ktorý jednoznačne definuje odkiaľ zákazník prišiel.

Po vstupe do partnerskej sekcie vidíte informácie o objednávkach, ktoré zrealizovali Vaši zákazníci a výšku Vašej provízie za dané obdobie:Okrem toho vidíte, aké produkty si zákazníci objednali:Registrácia dealera (nutné pre Product partner a Sales Partner) sa vykonáva tým istým spôsobom, ako sa registruje nový zákazník, pričom pri registrácii zvolíte voľbu "Dealer". Do príslušnej dealerskej kategórie budete zaradený po podpise sprostredkovateľskej zmluvy. Po prihlásení sa do obchodného systému Notebookshop ako dealer môžete nakupovať produkty so zľavou (za dealerské ceny), ktorej výška je stanovená sprostredkovateľskou zmluvou.

AKO SA STAŤ PARTNEROM/DEALEROM

1. Vytvorenie obsahu - webových stránok s odkazmi na Notebookshop, stanovenie podnikateľských cieľov

Ak chcete získavať provízie z objednávok zákazníkov, ktorí prišli z Vašich stránok, je potrebné tieto stránky najskôr vytvoriť, otestovať odkazy na Notebookshop, prípadne prepojenie s databázou produktov.

Informácie o príprave webových stránok s odkazmi na Notebookshop nájdete tu.

2. Registrácia partnera/dealera

Na stránke www.notebookshop.sk/partner sa zaregistrujete, pričom ako svoje "Partner ID" použijete reťarec, ktorý Ste použili na svojich stránkach. Doporučujeme ako Vaše "Partner ID" zadať emailovú adresu alebo url Vašich webových stránok, napr.: redaktor@portal.sk alebo www.portal.sk.
Táto registrácia je potrebná na to, aby Ste mohli v partnerskej sekcii sledovať výšku Vašej provízie, stav objednávok Vašich zákazníkov, aký tovar si objednali a pod.

Ďalej sa zaregistrujete ako Dealer. Registrácia sa vykonáva tým istým spôsobom, ako sa registruje nový zákazník, pričom pri registrácii zvolíte voľbu "Dealer".
Táto registrácia je potrebná na to, aby Ste mohli objednávať produkty pre zákazníkov za dealerské ceny (so zľavou). V prípade programu Notebookshop Online Partner, slúži táto registrácia na odovzdanie kontaktných údajov.

3. Žiadosť o stanovenie výšky provízie

Pošlite email na adresu adresu partner@notebookshop.sk so žiadosťou o stanovenie provízie, prípadne dealerskej zľavy. V žiadosti nezabudnite uviesť názov partnerského programu, o ktorý máte záujem, odkaz na Vaše webové stránky, ktoré budú odkazovať na Notebookshop, prípadne podnikateľský zámer. Pre programy Notebookshop Product Partner a Notebookshop Sales Partner doporučujeme nás kontaktovať telefonicky. Pre tieto programy je tiež potrebné podpísať sprostredkovateľskú zmluvu.

ODMENY, PROVÍZIE, ZĹAVY A ICH VYPLÁCANIE
Provízia z objednávok realizovaných po odskoku z webových stránok partnera

Provízia sa pripočíta na účet partnera, ak návštevník, ktorý prišiel na stránky obchodného systému Notebookshop z webových stránok partnera si zároveň objedná tovar. Od tejto chvíle môže partner sledovať stav objednávky "svojho" zákazníka. Ak je objednávka v stave "expedovaná" stáva sa provízia splatnou. Ak zákazník objednávku nezrealizuje (storno objednávky), partnerovi sa provízia nebude počítať.

Provízia z následných objednávok partnerovho zákazníka.

Pak sa návštevník zároveň zaregistruje, stáva za partnerovým zákazníkom. Partnerovi sa potom počítajú aj provízie z následných objednávok, ktoré zákazník zrealizuje.

Zľava z predaného tovaru (v pridelenej kategórii).

Notebookshop Product partner je zaradený do príslušnej dealerskej kategórie, pričom na tovar vo vybranej kategórii má spravidla väčšiu zľavu ako na ostatný tovar. Notebooshop Sales partner má stanovenú zľavu na všetok tovar v predajni Notebookshop. Pod svojim účtom tak môžu dealeri objednávať tovar za účelom ďalšieho predaja zákazníkovi za výhodné ceny.

Vyúčtovanie provízií.

Nárok na vyúčtovanie provízie partnerovi vzniká, ak výška nevyúčtovanej provízie dosiahne 20€. V tomto prípade môže partner požiadať o vyúčtovanie provízie do 10. dňa kalendárneho mesiaca. Následne partner obdrží doklad "Vyúčtovanie" s presnou výškou dosiahnutej provízie. Na základe tohoto dokladu partner vystaví daňový doklad s dobou splatnosti 14 dní, na základe ktorého je mu provízia zaplatená. V prípade, že partner nepožiada o vyúčtovanie provízie, je dosiahnutá provízia automaticky prenesená do nasledovného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac.

Kontakt: 02/4564 7515 (PO-PI: 8-17:00), email: hotline@notebookshop.sk.

Doprava zadarmo pre objednávky od 240€. Všetok tovar do hodnoty 1500€ zasielame aj na dobierku!