robot trap
logo
Hľadaj
 
Rozšírené
Voľba meny
Cena nákupu:
0,00 €

  Náš tip:
  Novinky:
  Anketa:
Hlasujte za najlepšie príslušenstvo pre iPad:

MiFi Mobile HotSpot
41 % (135616)

Tlakomer - Blood Pressure Monitor
20 % (67295)

Váha - WiFi Body Scale
19 % (64250)

Smart Baby Monitor
19 % (63242)

Počet hlasov: 330403
  Novinky cez RSS
  Twitter
Notebookshop.sk SYNETICS iGO My way GPS Palm Slovakia Brodit
  Pinterest SYNETICS
  FaceBook
© SYNETICS 2000-2022.
Všetky práva vyhradené
Lexicon Nemecký slovník Platinum
Výrobca: Lingea |  Doba dodania (dni): 0 |  Záručná doba (mesiace):0
Lexicon Nemecký slovník Platinum
Najväčší a najpodrobnejší slovník súčasnej nemčiny. 230 tisíc podrobne spracovaných hesiel a ďalších vyše 180 tisíc príkladov. Všetky heslá sú spracované podľa nového nemeckého pravopisu vrátane dodatku z roku 2006. Ak potrebujete skutočne rozsiahly a kvalitný obojstranný slovník, nemusíte hľadať ďalej. Softvér sa dodáva na CDROM alebo elektronicky (download). Kompatibilita: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS 10.6 a vyšší
Kúpiť iba za
159 €

Hlavné vlastnosti:

  • Tvaroslovné vyhľadávanie
  • Fonetické vyhľadávanie
  • Fulltextové vyhľadávanie
  • Nahovorená výslovnosť
  • Tabuľky tvaroslovia
  • Synonymá
  • Tvary
  • Témy
  • Funkcia mouse-over
  • Prehľad gramatiky

Nemecký slovník Platinum je rozsiahly všeobecný slovník určený všetkým, ktorí pracujú s nemčinou na vyššej jazykovej úrovni, napr. prekladateľom, študentom vysokých škôl alebo zástupcom veľkých firiem. Slovník je spracovaný na základe nového nemeckého pravopisu a obsahuje overenú slovnú zásobu posledných desaťročí, a to v počte vyše 230 000 hesiel. Pod pojmom heslo sa rozumie celé heslové slovo rozdelené na jednotlivé významy, v ktorých sa prehľadne zobrazujú jednotlivé ekvivalenty vrátane ich väzieb, ďalej príklady, ustálené slovné spojenia, spresňujúce poznámky, štylistické a odborové príznaky daného významu a v neposlednom rade frázy a idiómy, v ktorých sa dané heslo vyskytuje. Jednotlivé významy každého hesla sú dôsledne zoradené podľa frekvencie použitia.

Heslá obsahujú aj synonymá, odvodené slová a slovné spojenia. V slovníku sa heslá dajú vyhľadávať obojstranne a v ich ľubovoľnom tvare. Okrem tohto tvaroslovného vyhľadávania je možné aj fulltextové vyhľadávanie, ktoré nájde hľadané slovo, resp. slovné spojenie všade, kde sa v slovníku vyskytuje. K dispozícii je ďalej 300 tematických okruhov, pomocou ktorých sa dajú učiť slovíčka z rôznych oblastí alebo je možné dať sa z nich skúšať. Veľkou výhodou je možnosť dopĺňania vlastných slovíčok a tvorba vlastných tematických okruhov. Slovník ponúka okrem tém aj základnú slovnú zásobu rozvrhnutú do tridsiatich lekcií s možnosťou vytvárať si ďalšie vlastné lekcie.
Súčasťou slovníka je ucelený, výstižný a názorný prehľad nemeckej gramatiky členený podľa jednotlivých slovných druhov. Okrem tradične používaných tabuliek skloňovania a časovania je v ňom množstvo gramatických informácií zhrnutých do tabuľkových prehľadov. Vďaka tomu sa dá v gramatike veľmi ľahko orientovať.

V slovníku je 50 000 ozvučených hesiel. Program umožňuje porovnanie vlastnej výslovnosti s rodeným hovoriacim. Lexicon dobre spolupracuje s ostatnými programami a dá sa spúšťať aj priamo z CD. Lexicon 5 Platinum má množstvo nových funkcií: zdokonalené vyhľadávanie, rýchle nahliadnutie na výsledky fulltextového vyhľadávania v kolokáciách a príkladoch, našepkávanie hesiel pri zadávaní slova, podrobné tabuľky tvaroslovia v novej prehľadnej grafickej podobe alebo funkciu automatického preberania slov pod kurzorom myši (mouse over). Lexicon 5 Platinum ponúka používateľovi možnosť vybrať si medzi „klasickou“ aplikáciou pre Windows a plne grafickou aplikáciou, ktorú je možné používať pod operačnými systémami Windows (Windows XP a vyššie), Linux a Mac OS X. K dispozícii je aj variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Na platformách Linux a Mac OS X funguje namiesto mouse-over automatické preberanie textu vložením do schránky (napr. jeho označením).

Zobrazenie hesiel

Dobre usporiadané heslá sú kľúčom k efektívnemu používaniu akéhokoľvek slovníka.Lexicon zobrazuje heslá veľmi prehľadne, nový význam, resp. príklad je vždy na novom riadku. Farebne aj typom písma sú rozlišené: heslové slovo, jeho výslovnosť, slovný druh, nepravidelné tvary, preklady, príklady, spresňujúce poznámky alebo slovesné väzby. Kliknutím na ktorékoľvek slovo sa zobrazí jeho spätný preklad, a to buď vo forme úplného hesla, alebo jeho stručného náhľadu. 

 

Možnosti vyhľadávania

Tvaroslovné vyhľadávanie

Ojedinelou vlastnosťou slovníkov je rýchle a inteligentné vyhľadávanie hesiel. Slovo môžete zadať či vložiť z inej aplikácie presne v tom tvare, ako bolo napísané, t.j. bez ohľadu na jeho pád, číslo, čas alebo spôsob. Napr. v anglickom slovníku k tvaru broken nájde break, k nemeckému ist zobrazí sein, k francúzskemu parlions vyhľadá heslo parler. Oceníte to najmä pri práci s internetom a pri čítaní pošty.

Našepkávanie hesiel pri ich zadávaní

Ak si zapnete túto funkciu, nemusíte ani zadávať celé slovo. Po napísaní aspoň troch písmen sa vpravo od zadávacieho poľa zobrazí okno, ktoré obsahuje práve tie heslá, ktoré sa začínajú na zatiaľ zapísanú časť slova.

Fulltextové vyhľadávanie

Okrem jednotlivých hesiel môžete vyhľadávať aj celé slovné spojenia. Dá sa priamo zadávať napr. aj break in, v porovnaní s, nehľadiac na ap., Lexicon vyhľadá zodpovedajúce heslá alebo príklady. Tým získate viac možností prekladu daného slovného spojenia. Zadajte napr. v anglickom slovníku do zadávacieho riadka slová v porovnání a Lexicon vám ponúkne aj preklady pri heslách, kde by ste ich inak určite nehľadali. Pritom práve tieto príklady vám môžu pri preklade významne pomôcť.

Fulltextové vyhľadávanie môžete ďalej upraviť alebo spresniť zadaním odboru, štylistického príznaku alebo slovného druhu. Môžete si tak ľahko vyhľadať napr. všetky vulgárne slová alebo všetky spojky. Kliknite na ikonku lupy so zeleným krížikom vľavo hore v okne slovníka a zobrazí sa vám dialógové okno, kde do políčka Odbor, štýl zadáte skratku odboru, ktorý hlľadáte: práv., hist., tech., ap.

 

Fonetické vyhľadávanie

Pri práci s anglickým slovníkom nemusíte vedieť ani správnu písanú podobu slova, ktorá sa zvyčajne od hovorenej podoby dosť líši. Slovo stačí zapísať tak, ako ho počujete, Lexicon vyhľadá najbližšie vhodné slovo. Funkciu aktivujete kliknutím na ikonku lupy vľavo hore nad zadávacím riadkom a začiarknutím políčka fonetické vyhľadávanie. Keď potom do zadávacieho poľa napr. anglického slovníka napíšete rajt, slovník vám automaticky ponúkne heslá right, riot, rite, wright a write.

Automatická oprava chýb

Lexicon vám ponúkne predpokladané správne heslá aj v prípade, že heslo napíšete chybne. Dokáže sa vyrovnať s preklepmi podobne ako korektor pravopisu v editore, dokonca dokáže sám doplniť mäkčene a dĺžne v slove zapísanom bez diakritiky.

Vyhľadávanie podľa šablóny

Nie ste si istí pravopisom hľadaného slova? Neviete, či sa v danom slove píše e alebo a? Lexicon vám pomôže, ak využijete užitočnú funkciu vyhľadávania podľa šablóny. Kliknite na ikonku lupy s krížikom umiestnenú nad zadávacím riadkom a v otvorenom okne na záložku šablóny. Tu môžete vyhľadávať neúplné tvary slov pomocou troch špeciálnych znakov: ?, * či []. Zadajte napr. v anglickom slovníku man?ge a slovník vám nájde slovo manage v jeho správnom tvare s a. Viacej znakov nahrádza hviezdička, do závoriek potom udávame hlásky, o ktorých predpokladáme, že ich hľadaný výraz obsahuje.

Výučbové prvky

Výslovnosť

Pri väčšine hesiel všeobecných slovníkov si môžete vypočuť vzorovú výslovnosť nahovorenú rodeným hovoriacim.

Slovná zásoba

S elektronickým slovníkom LINGEA sa môžete učiť ešte systematickejšie. Študentom jazykov sa napr. odporúča, aby si pri učení nových slovíčok zapisovali aj ich synonymá a antonymá, a rozširovali si tak svoju slovnú zásobu. S Lexiconom 5 nepotrebujete mať poruke ešte ďalšie dva slovníky synoným, slovenský a napríklad ruský. Vľavo dole sa vám synonymá a antonymá vyhľadaného slova zobrazujú automaticky.

Po rozkliknutí záložky Tvary sa vám vypíšu aj odvodené slová. Naraz sa tak môžete naučiť významy podstatného mena a od neho odvodeného prídavného mena. Pomocou záložky Fulltext vyhľadáte aj všetky príslušné príklady a idiómy, ktoré vás navedú, ako dané slovo použiť v správnom kontexte.

Slovnú zásobu si môžete prehĺbiť aj vďaka vopred nastaveným či vlastným témam, ktoré obsahujú náležité slovíčka. Hľadáte napr. slovo chrobák? Lexicon vám vyhľadá jeho preklad do daného jazyka, navyše rozkliknutím témy Hmyz pod záložkou Významy nájdete preklady Ďalších príbuzných slov: hmyz, červ, larva ap. Všetky nahrané i vlastné témy sa zobrazia po kliknutí na záložku Doplnky. Uvedená funkcia je dostupná vo všeobecných slovníkoch. (Praktický, Veľký, Platinum.)

Vo všeobecných slovníkoch sa slovíčka môžete učiť alebo si ich zopakovať pomocou funkcie Učenie. Kliknite si na príslušnú záložku a vyberte si oblasť slovnej zásoby, na ktorú sa chcete zamerať. Určite si poradie a rýchlosť zobrazovania danej slovnej zásoby, aj to, či sa chcete slovíčka učiť alebo si ich znalosť len preveriť.

 

Gramatika

Našli ste si v Lexicone anglické sloveso speak a nie ste si istí jeho tretím tvarom? Slovník ho samozrejme uvádza. Vďaka tabuľkám tvaroslovia, ktoré sa vám zobrazia po kliknutí na ikonku kľúča, sa však môžete pozrieť na jeho kompletné časovanie a pripomenúť si tak napr. tvorenie predbudúceho priebehového času (they will have been speaking). V tabuľkách si tiež môžete overiť, či je pomocným slovesom nemeckého bleiben sloveso haben, alebo sloveso sein.

Veľkou pomocou vám môže byť prehľad gramatiky, ktorý sa zobrazí po kliknutí na ikonku G vpravo dole v okne Lexiconu. Príslušnú kapitolu si môžete nájsť pomocou obsahu, kľúčových slov alebo prostredníctvom odkazu pri príbuzných témach.

 

Vyskúšajte si slovník ešte pred zakúpením:

Stiahnuť skúšobnú verziu (400MB)

Cena bez DPH:  133,00 €
Cena vrátane DPH:  159,60 €
Po prihlásení na tomto mieste uvidíte ceny, ktoré sa vzťahujú k Vášmu účtu, zobrazia sa Vám množstevné zľavy k produktom a ďalšie informácie. Prihlásiť alebo zaregistrovať sa môžete tu.

Pre tento výrobok doporučujeme ako najlacnejší spôsob prepravy odoslanie na odberné miesto Packeta. Lexicon Nemecký slovník Platinum tak môžete mať iba za 163,20 € vrátane prepravy. Zasielame tiež do Českej republiky, Maďarska a Rumunska iba za 6€.

Doručenie na výdajné miesto Packety

Zobraziť súvisiace produkty.
Skupina produktov:
190 € / 228 € Kúpiť Lexicon Anglický Platinum + ekonomický a technický slovník
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Anglický slovník Platinum
190 € / 228 € Kúpiť Lexicon Francúzsky Platinum + ekonomický a technický slovník
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Francúzsky slovník Platinum
190 € / 228 € Kúpiť Lexicon Nemecký Platinum + ekonomický a technický slovník
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Ruský slovník Platinum
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Španielsky slovník Platinum
Diskusia, hodnotenie a iné informácie od užívateľov k produktu Lexicon Nemecký slovník Platinum
 Nie sú príspevky. (Môžete byť prvý, kto pridá hodnotný príspevok k tomuto výrobku. Ak máte praktické skúsenosti s týmto výrobkom, môžete sa pokúsiť napísať aj krátku užívateľskú recenziu.)


Kontakt: 02/4564 7515 (PO-PI: 8-17:00), email: hotline@notebookshop.sk.