robot trap
logo
Hľadaj
 
Rozšírené
Voľba meny
Cena nákupu:
0,00 €

  Náš tip:
  Novinky:
  Anketa:
Hlasujte za najlepšie príslušenstvo pre iPad:

MiFi Mobile HotSpot
41 % (135613)

Tlakomer - Blood Pressure Monitor
20 % (67293)

Váha - WiFi Body Scale
19 % (64245)

Smart Baby Monitor
19 % (63240)

Počet hlasov: 330391
  Novinky cez RSS
  Twitter
Notebookshop.sk SYNETICS iGO My way GPS Palm Slovakia Brodit
  Pinterest SYNETICS
  FaceBook
© SYNETICS 2000-2022.
Všetky práva vyhradené
Lexicon Anglický Platinum + ekonomický a technický slovník
Výrobca: Lingea |  Doba dodania (dni): 0 |  Záručná doba (mesiace):0
Lexicon Anglický Platinum + ekonomický a technický slovník
Balík 3 Anglických slovníkov: Platinum + ekonomický + technický
Najrozsiahlejší anglický slovník, aký bol u nás vytvorený. 110 tisíc anglických a vyše 100 tisíc slovenských hesiel, k tomu 155 tisíc slovných spojení, idiómov, fráz a príkladov reálneho jazyka. Keby bol vydaný knižne v rovnakom formáte ako Anglický veľký slovník, mal by okolo 3 500 strán. . Softvér sa dodáva na CDROM alebo elektronicky (download). Kompatibilita: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS 10.6 a vyšší
Kúpiť iba za
228 €

Zvýhodnený komplet obsahuje: 

 • Lexicon 5 Anglický slovník Platinum
 • Lexicon 5 Anglický ekonomický slovník
 • Lexicon 5 Anglický technický slovník

Hlavné vlastnosti:

 • Tvaroslovné vyhľadávanie
 • Fonetické vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Nahovorená výslovnosť
 • Tabuľky tvaroslovia
 • Synonymá
 • Tvary
 • Témy
 • Funkcia mouse-over
 • Prehľad gramatiky

Anglický slovník Platinum je vo svojej najnovšej verzii zrejme najrozsiahlejším všeobecným obojstranným slovníkom na trhu. Slovník vznikal od samého začiatku ako pôvodný prekladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovníkoch renomovaných vydavateľstiev ako Harper Collins, Oxford University Press, Cassell, Webster's atď. Snahou počas jeho vývoja bolo pokryť čo najširšiu oblasť slovnej zásoby v aktuálnej a prehľadnej podobe. Slovník ponúka v ucelenej forme podrobne spracované heslá s odlíšením a spresnením významov a okrem bežných prekladov obsahuje aj množstvo doplňujúcich informácií, ktoré používateľ ocení pri práci s cudzím jazykom. Medzi tieto doplnkové informácie patria ustálené slovné spojenia, idiomatické zvraty, príkladové vety na demonštráciu použitia ekvivalentov, spresňujúce poznámky v zátvorkách, synonymá a antonymá slov, valencie jednotlivých slovies, štylistické a odborové charakteristiky, prepis výslovnosti hesiel sprevádzaný ich ozvučením v CD kvalite hlasom rodeného hovoriaceho atď.

Hoci sa tento slovník považuje za všeobecný slovník, jeho súčasný rozsah podstatne zasahuje aj do oblasti odbornej terminológie a možno v ňom nájsť veľké množstvo odborných ustálených spojení z mnohých oblastí od ekonómie cez právo, chémiu, biológiu a lekárstvo až po techniku. Jednou z najväčších predností obsahu slovníka je veľké množstvo príkladových viet z bežného jazyka a z korpusu anglického jazyka, ktoré sprevádzajú jednotlivé heslá a preklady a tvoria databázu niekoľkých desiatok tisíc viet a slovných spojení, ku ktorým sú priamo priradené výstižné preklady.

Softvér Lexicon umožňuje ďalej používateľovi súhrnný pohľad na všetky príkladové doplnky obsahujúce dané hľadané slovo alebo spojenie, a to buď v základnom tvare, v ľubovoľnom tvare alebo v konkrétnom zadanom tvare. Tým sa používateľovi otvára ďalšia možnosť pohľadu na jazyk a jeho osvojovanie, pretože získava korpus niekoľkých desiatok tisíc viet a spojení i s ich okamžitými prekladmi. Na lepšiu orientáciu v texte sú vyhľadané výskyty slov a spojení farebne zvýraznené.

Kvalitný obsah slovníka je navyše podporený mimoriadnymi možnosťami softvérového fulltextového vyhľadávania s nastaviteľnými parametrami založeného aj na tvarosloví vyhľadávaných hesiel. Nie je preto problém nájsť v slovníku aj ustálené spojenia typu: nechať koho v štichu, vrana k vrane sadá, kúpiť mačku vo vreci, vziať nohy na plecia, dať komu košom, vziať rozum do hrsti, prísť na bubon, dať komu zelenú, hodiť flintu do žita apod.

Obsah slovníka Platinum je ďalej doplnený o prehľad najbežnejších anglických skratiek rozložených na jednotlivé slová. Do slovníka je začlenený aj anglický výkladový slovník WordNet umožňujúci vyhľadávať v obsiahnutej slovnej zásobe pomocou synonymických skupín aj na základe významovej nadradenosti a podradenosti slov bez ohľadu na ich abecedné umiestnenie. Na vyhľadanie synonymických obratov podľa jednotlivých významov môže používateľovi poslúžiť slovník synoným Roget's Thesaurus obsahujúci asi tisíc tematických oblastí.
Okrem bežnej slovnej zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, ktoré môžu slúžiť na opakovanie či rozširovanie slovnej zásoby pomocou funkcie Učenie sa/Skúšanie obsiahnutej v programe Lexicon. Používateľ má ďalej možnosť dotvárať si vlastné tematické okruhy alebo dopĺňať nové vlastné heslá. Veľký slovník je preto komplexným slovníkom pre všetkých, ktorí pracujú s cudzím jazykom na vyššej úrovni alebo sa mu plánujú podrobnejšie venovať.

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predchádzajúci mimoriadne úspešný rad. Lexicon 5 má množstvo nových funkcií: zdokonalené vyhľadávanie, rýchle nahliadnutie na výsledky fulltextového vyhľadávania v kolokáciách a príkladoch, našepkávanie hesiel pri zadávaní slova, podrobné tabuľky tvaroslovia v novej prehľadnej grafickej podobe alebo funkciu automatického preberania slov pod kurzorom myši (mouse over). Lexicon 5 ponúka používateľovi možnosť zvoliť si medzi „klasickou“ aplikáciou pre Windows a plne grafickou aplikáciou, ktorú je možné používať pod operačnými systémami Windows (Windows XP a novšie), Linux a Mac OS X. K dispozícii je tiež variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Na platformách Linux a Mac OS X funguje namiesto mouse-over automatické preberanie textu vložením do schránky (napr. jeho označením).

Zobrazenie hesiel

Dobre usporiadané heslá sú kľúčom k efektívnemu používaniu akéhokoľvek slovníka.Lexicon zobrazuje heslá veľmi prehľadne, nový význam, resp. príklad je vždy na novom riadku. Farebne aj typom písma sú rozlišené: heslové slovo, jeho výslovnosť, slovný druh, nepravidelné tvary, preklady, príklady, spresňujúce poznámky alebo slovesné väzby. Kliknutím na ktorékoľvek slovo sa zobrazí jeho spätný preklad, a to buď vo forme úplného hesla, alebo jeho stručného náhľadu. 

 

Možnosti vyhľadávania

Tvaroslovné vyhľadávanie

Ojedinelou vlastnosťou slovníkov je rýchle a inteligentné vyhľadávanie hesiel. Slovo môžete zadať či vložiť z inej aplikácie presne v tom tvare, ako bolo napísané, t.j. bez ohľadu na jeho pád, číslo, čas alebo spôsob. Napr. v anglickom slovníku k tvaru broken nájde break, k nemeckému ist zobrazí sein, k francúzskemu parlions vyhľadá heslo parler. Oceníte to najmä pri práci s internetom a pri čítaní pošty.

Našepkávanie hesiel pri ich zadávaní

Ak si zapnete túto funkciu, nemusíte ani zadávať celé slovo. Po napísaní aspoň troch písmen sa vpravo od zadávacieho poľa zobrazí okno, ktoré obsahuje práve tie heslá, ktoré sa začínajú na zatiaľ zapísanú časť slova.

Fulltextové vyhľadávanie

Okrem jednotlivých hesiel môžete vyhľadávať aj celé slovné spojenia. Dá sa priamo zadávať napr. aj break in, v porovnaní s, nehľadiac na ap., Lexicon vyhľadá zodpovedajúce heslá alebo príklady. Tým získate viac možností prekladu daného slovného spojenia. Zadajte napr. v anglickom slovníku do zadávacieho riadka slová v porovnání a Lexicon vám ponúkne aj preklady pri heslách, kde by ste ich inak určite nehľadali. Pritom práve tieto príklady vám môžu pri preklade významne pomôcť.

Fulltextové vyhľadávanie môžete ďalej upraviť alebo spresniť zadaním odboru, štylistického príznaku alebo slovného druhu. Môžete si tak ľahko vyhľadať napr. všetky vulgárne slová alebo všetky spojky. Kliknite na ikonku lupy so zeleným krížikom vľavo hore v okne slovníka a zobrazí sa vám dialógové okno, kde do políčka Odbor, štýl zadáte skratku odboru, ktorý hlľadáte: práv., hist., tech., ap.

 

Fonetické vyhľadávanie

Pri práci s anglickým slovníkom nemusíte vedieť ani správnu písanú podobu slova, ktorá sa zvyčajne od hovorenej podoby dosť líši. Slovo stačí zapísať tak, ako ho počujete, Lexicon vyhľadá najbližšie vhodné slovo. Funkciu aktivujete kliknutím na ikonku lupy vľavo hore nad zadávacím riadkom a začiarknutím políčka fonetické vyhľadávanie. Keď potom do zadávacieho poľa napr. anglického slovníka napíšete rajt, slovník vám automaticky ponúkne heslá right, riot, rite, wright a write.

Automatická oprava chýb

Lexicon vám ponúkne predpokladané správne heslá aj v prípade, že heslo napíšete chybne. Dokáže sa vyrovnať s preklepmi podobne ako korektor pravopisu v editore, dokonca dokáže sám doplniť mäkčene a dĺžne v slove zapísanom bez diakritiky.

Vyhľadávanie podľa šablóny

Nie ste si istí pravopisom hľadaného slova? Neviete, či sa v danom slove píše e alebo a? Lexicon vám pomôže, ak využijete užitočnú funkciu vyhľadávania podľa šablóny. Kliknite na ikonku lupy s krížikom umiestnenú nad zadávacím riadkom a v otvorenom okne na záložku šablóny. Tu môžete vyhľadávať neúplné tvary slov pomocou troch špeciálnych znakov: ?, * či []. Zadajte napr. v anglickom slovníku man?ge a slovník vám nájde slovo manage v jeho správnom tvare s a. Viacej znakov nahrádza hviezdička, do závoriek potom udávame hlásky, o ktorých predpokladáme, že ich hľadaný výraz obsahuje.

Výučbové prvky

Výslovnosť

Pri väčšine hesiel všeobecných slovníkov si môžete vypočuť vzorovú výslovnosť nahovorenú rodeným hovoriacim.

Slovná zásoba

S elektronickým slovníkom LINGEA sa môžete učiť ešte systematickejšie. Študentom jazykov sa napr. odporúča, aby si pri učení nových slovíčok zapisovali aj ich synonymá a antonymá, a rozširovali si tak svoju slovnú zásobu. S Lexiconom 5 nepotrebujete mať poruke ešte ďalšie dva slovníky synoným, slovenský a napríklad ruský. Vľavo dole sa vám synonymá a antonymá vyhľadaného slova zobrazujú automaticky.

Po rozkliknutí záložky Tvary sa vám vypíšu aj odvodené slová. Naraz sa tak môžete naučiť významy podstatného mena a od neho odvodeného prídavného mena. Pomocou záložky Fulltext vyhľadáte aj všetky príslušné príklady a idiómy, ktoré vás navedú, ako dané slovo použiť v správnom kontexte.

Slovnú zásobu si môžete prehĺbiť aj vďaka vopred nastaveným či vlastným témam, ktoré obsahujú náležité slovíčka. Hľadáte napr. slovo chrobák? Lexicon vám vyhľadá jeho preklad do daného jazyka, navyše rozkliknutím témy Hmyz pod záložkou Významy nájdete preklady Ďalších príbuzných slov: hmyz, červ, larva ap. Všetky nahrané i vlastné témy sa zobrazia po kliknutí na záložku Doplnky. Uvedená funkcia je dostupná vo všeobecných slovníkoch. (Praktický, Veľký, Platinum.)

Vo všeobecných slovníkoch sa slovíčka môžete učiť alebo si ich zopakovať pomocou funkcie Učenie. Kliknite si na príslušnú záložku a vyberte si oblasť slovnej zásoby, na ktorú sa chcete zamerať. Určite si poradie a rýchlosť zobrazovania danej slovnej zásoby, aj to, či sa chcete slovíčka učiť alebo si ich znalosť len preveriť.

 

Gramatika

Našli ste si v Lexicone anglické sloveso speak a nie ste si istí jeho tretím tvarom? Slovník ho samozrejme uvádza. Vďaka tabuľkám tvaroslovia, ktoré sa vám zobrazia po kliknutí na ikonku kľúča, sa však môžete pozrieť na jeho kompletné časovanie a pripomenúť si tak napr. tvorenie predbudúceho priebehového času (they will have been speaking). V tabuľkách si tiež môžete overiť, či je pomocným slovesom nemeckého bleiben sloveso haben, alebo sloveso sein.

Veľkou pomocou vám môže byť prehľad gramatiky, ktorý sa zobrazí po kliknutí na ikonku G vpravo dole v okne Lexiconu. Príslušnú kapitolu si môžete nájsť pomocou obsahu, kľúčových slov alebo prostredníctvom odkazu pri príbuzných témach.

 

Vyskúšajte si slovník ešte pred zakúpením:

Stiahnuť skúšobnú verziu (497MB)

Cena bez DPH:  190,00 €
Cena vrátane DPH:  228,00 €
Po prihlásení na tomto mieste uvidíte ceny, ktoré sa vzťahujú k Vášmu účtu, zobrazia sa Vám množstevné zľavy k produktom a ďalšie informácie. Prihlásiť alebo zaregistrovať sa môžete tu.

Pre tento výrobok doporučujeme ako najlacnejší spôsob prepravy odoslanie na odberné miesto Packeta. Lexicon Anglický Platinum + ekonomický a technický slovník tak môžete mať iba za 231,60 € vrátane prepravy. Zasielame tiež do Českej republiky, Maďarska a Rumunska iba za 6€.

Doručenie na výdajné miesto Packety

Zobraziť súvisiace produkty.
Skupina produktov:
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Anglický slovník Platinum
190 € / 228 € Kúpiť Lexicon Francúzsky Platinum + ekonomický a technický slovník
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Francúzsky slovník Platinum
190 € / 228 € Kúpiť Lexicon Nemecký Platinum + ekonomický a technický slovník
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Nemecký slovník Platinum
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Ruský slovník Platinum
133 € / 159 € Kúpiť Lexicon Španielsky slovník Platinum
Diskusia, hodnotenie a iné informácie od užívateľov k produktu Lexicon Anglický Platinum + ekonomický a technický slovník
 Nie sú príspevky. (Môžete byť prvý, kto pridá hodnotný príspevok k tomuto výrobku. Ak máte praktické skúsenosti s týmto výrobkom, môžete sa pokúsiť napísať aj krátku užívateľskú recenziu.)


Kontakt: 02/4564 7515 (PO-PI: 8-17:00), email: hotline@notebookshop.sk.